Transhumanism

Vad kommer det att bli av människan? Kommer hon att förinta sig själv? Kan teknologin bota åldrandet och död? Har vi totalsabbat vår planet? Kommer vi en dag att bygga maskiner som kan tänka? Maskiner som kan älska och hata?

Framtiden fascinerar mig. Med teknologins hjälp har vi gjort förunderliga saker, ja teknologin har totalt omdefinierat oss och vårt sätt att leva och se på världen. Men inte allt är av godo: teknologi kan onekligen brukas för både goda och onda syften.

Det är alldeles ypperligt att långsiktiga frågor som vår miljöpåverkan tar plats på den politiska dagordningen, men det är inte den enda utmaningen står inför. Jag hör till dem som menar att den stora ödesfrågan mänskligheten står inför idag är utvecklingen av artificiell intelligens. År 1997 besegrade IBM:s schackdator Deep Blue den mänsklige världsmästaren Garry Kasparov. Att datorerna en dag skulle slå oss i schack var ganska väntat: schack handlar mycket om rå beräkningsstyrka och det var också det Deep Blue vann på. Den förre världsmästaren Mikhail Botvinnik förutspådde att det en dag skulle vara lika meningslöst att försöka vinna över datorerna i schack som att försöka springa ikapp med en bil. När IBM:s superdator Watson år 2011 överlägset besegrade två mänskliga mästare i Jeopardy var det betydligt fler datavetare som drog efter andan.

Jag är helt övertygad om att vi inom en inte alls avlägsen framtid kommer att ha maskiner som inte bara kan "räkna" utan faktiskt tänka och känna som vi gör. En stor del av AI-forskningen sysslar med att försöka modellera hur den mänskliga hjärnan fungerar och skapa så kallade artificiella neurala nät, datorsystem som fungerar enligt samma principer. Maskiner som inte programmeras utan lär sig av sina erfarenheter, på samma sätt som vi gör. Det finns ingen anledning att tro något annat än att sådana AI:er i princip skulle kunna göra allt som vi kan.

Blotta tanken skrämmer många. Tänkande maskiner, hur kan det någonsin sluta väl?

Fler och fler forskare börjar nu tala om riskerna med denna utveckling, och många är djupt oroade för att maskinerna snabbt kommer att bli alldeles för smarta för att vi skall kunna kontrollera dem. Andra är dock också optimistiska, och menar att vi inte behöver frukta medvetna maskiner eftersom vi kommer att kunna bli maskiner. Man tänker sig att vi en dag kommer att kunna genomföra så kallad mind upload, det vill säga överföra ett mänsklig medvetande till en maskin. Det är faktiskt inte så långsökt som man kan tro: en relativt enkel men brutal metod vore att frysa ner hjärnan och sektionera upp den i tunna skivor, och scanna in dessa med elektronmikroskop och från bilddatan återskapa en digital version av hjärnan. Grundteknologierna för att göra detta existerar redan idag. Förespråkarna för mind upload menar att det i princip bara är en fråga om en konvertering av information, från ett lagringsmedium till ett annat. En växande rörelse som kallar sig Transhumanister är starkt positiva till att utveckla dylik teknik för att förändra och förbättra människan.

Om det vore möjligt för människor att bli maskiner, öppnar det förstås svindlande perspektiv. Det skulle förändra allt.

Men vore det önskvärt? Det är långt ifrån självklart, men i slutändan är jag ändå försiktigt optimistisk när det gäller framtiden. Men jag tycker de här frågorna måste lyftas fram och debatteras mycket mer än vad som är fallet idag.

Dessa frågor engagerar mig mycket och jag bestämde mig för att skriva om det. Så långt har det blivit två böcker, Autogenesis (2012) och Introdus (2014), och en tredje är på gång. Kan beställas t.ex. här på adlibris. Får inte missas :-)

http://www.youtube.com/watch?v=u3HVYCx8cK8

https://www.youtube.com/watch?v=kldW9Yo90vI